ดูดวง

ดูกัน จุดอ่อนและจุดแข็ง ของคนเกิด วันพุธ ว่าเป็นคนอย่างไร

วันพุธ

          ทุกวัน ต้องพบเจอคนมากมาย โดยเราไม่รู้หรอกว่าคนเหล่านั้นนิสัยใจคอเป็นอย่างไร และวันนี้จะยกตัวอย่างนิสัยของคนที่เกิด วันพุธ กันค่ะ ไม่รอช้าไปดูกันเลยว่าคนที่เกิดวันพุธนิสัยเป็นอย่างไร

            จุดอ่อนของคนเกิด วันพุธ = ชอบจมอยู่กับอดีต คิดซ้ำไปซ้ำมา วนแต่เรื่องเดิมๆเรื่องทุกเรื่องเก็บมาคิดมากตลอด

            จุดแข็งของคนเกิด วันพุธ = อดทน ยอมเจ็บเพราะเขา ยอมทุกข์เพราะเขา เรื่องความรักถึกและอดทน ถ้าเขาไม่ไล่ยังไรก็ไม่เลิก

ใส่ความเห็น